ป.6 เตรียมพร้อมสอบเข้า ม.1 Level 1

32 ตอน

32 วิดิโอ ( )

ผู้สอน

ครูป้อม Asci Tutor

ราคา

ซื้อทันที หยิบใส่ตระกร้า

รายละเอียดคอร์ส

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์, ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์(พื้นฐาน),
กำเนิดเอกภพ, กำเนิดสิ่งมีชีวิต, พื้นฐานทางเคมี, อาหารและสารอาหาร,
วัสดุและสมบัติของวัสดุ, แรงและความดัน 

บทเรียน :