33.50 ชั่วโมง ม.4 เทอม 1 (เตรียมฯ)

5 บทเรียน

17 วิดีโอ ( )

ผู้สอน

คณิตศาสตร์ อาจารย์เจี๋ย

ราคา

ซื้อเลย เพิ่มใส่รถเข็น

รายละเอียดคอร์ส

-set

-logic

-real number

-theorem number

-matrix

 

 

 

 

 

 

บทเรียน :