ป.6 เตรียมพร้อมสอบเข้า ม.1 Level 2

ป.6 เตรียมพร้อมสอบเข้า ม.1 Level 2

รหัสคอร์ส :

 A0092

เนื้อหา : 44 ตอน

ผู้สอน

ครูป้อม Asci Tutor

ราคา

ซื้อทันที หยิบใส่ตระกร้า

รายละเอียดคอร์ส

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์(ขั้นสูง), โลกและการเปลี่ยนแปลง, 
ปรากฏการณ์โลก, ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน หิน แร่,
พืชและกระบวนการดำรงชีวิตของพืช, พันธุกรรม, แสงและการมองเห็น

บทเรียน :