ป.6 เตรียมพร้อมสอบเข้า ม.1 Level 3

ป.6 เตรียมพร้อมสอบเข้า ม.1 Level 3

รหัสคอร์ส :

 A0213

เนื้อหา : 45 ตอน

ผู้สอน

ครูป้อม Asci Tutor

ราคา

ซื้อทันที หยิบใส่ตระกร้า

รายละเอียดคอร์ส

ลม ฟ้า อากาศ และบรรยากาศ, สัตว์และการดำรงชีวิต, ร่างกายมุนษย์, เสียงและการได้ยิน, งานและพลังงานกล, การแยกสาร

บทเรียน :