วิทยาศาสตร์พื้นฐานป.5 เล่ม 1

15 ตอน

15 วิดิโอ ( )

ผู้สอน

ครูป้อม Asci Tutor

ราคาซื้อทันที หยิบใส่ตระกร้า

รายละเอียดคอร์ส

การจำแนกสิ่งมีชีวิต, การขยายพันธุ์พืชและสัตว์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยแพศ,
วัฏจักรของสัตว์และเทคโนโลยีชีวภาพ, สถานะของวัสดุและการเปลี่ยนแปลงสาร,
ประเภทของวัสดุ, สมบัติของวัสดุ, แรงลัพธ์, กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน, 
แรงเสียดทาน, แรงกระทำของอากาศ, แรงกระทำของของเหลว

บทเรียน :