แข่งขันระดับประถม(วิทยาศาสตร์): ชีววิทยา

รหัสคอร์ส :

 A0023

เนื้อหา : 58 ตอน

ผู้สอน

ครูป้อม Asci Tutor

ราคา

ซื้อทันที หยิบใส่ตระกร้า

รายละเอียดคอร์ส

เซลล์: โครงสร้างและหน้าที่, ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต, พืชและการดำรงชีวิต,
สัตว์และการดำรงชีวิต, ร่างกายมนุษย์, พันธุกรรม, อาหารและสารอาหาร,
พฤติกรรม, ระบบนิเวศ

บทเรียน :