แข่งขันระดับประถม(วิทยาศาสตร์): ชีววิทยา

58 ตอน

58 วิดิโอ ( )

ผู้สอน

ครูป้อม Asci Tutor

ราคา

ซื้อทันที หยิบใส่ตระกร้า

รายละเอียดคอร์ส

เซลล์: โครงสร้างและหน้าที่, ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต, พืชและการดำรงชีวิต,
สัตว์และการดำรงชีวิต, ร่างกายมนุษย์, พันธุกรรม, อาหารและสารอาหาร,
พฤติกรรม, ระบบนิเวศ

บทเรียน :