แข่งขันระดับประถม(วิทยาศาสตร์): ดาราศาสตร์

รหัสคอร์ส :

 A0025

เนื้อหา : 18 ตอน

ผู้สอน

ครูป้อม Asci Tutor

ราคา

ซื้อทันที หยิบใส่ตระกร้า

รายละเอียดคอร์ส

การค้นพบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับดาราศาสตร์, ทฤษฎีการกำเนิดเอกภพ, รูปร่างของเอกภพ,
ประเภทและรูปร่างของกาแล็กซี่, การจำแนกตำแหน่งต่างๆ ของวัตถุที่อยู่บนฟ้า, ระบบเส้นขอบฟ้า,
ระบบเส้นศูนย์สูตร, ระบบสุริยะวิถี, ระบบกาแลกติก, ระยะเชิงมุม, พิกัดภูมิศาสตร์,
การเคลื่อนที่ของทรงกลมฟ้า, สุริยะวิถี, กลุ่มดาวฤกษ์ที่น่าสนใจ, หลักการค้นหาดาวเหนือจาก
กลุ่มดาวต่างๆ และดาวจักราศี, กำเนิดระบบสุริยะ, ดาวเคราะห์และเทหวัตถุในระบบสุริยะ,
ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์

บทเรียน :