แข่งขันระดับประถม(วิทยาศาสตร์): ทักษะกระบวนการ

รหัสคอร์ส :

 A0020

เนื้อหา : 27 ตอน

ผู้สอน

ครูป้อม Asci Tutor

ราคา

ซื้อทันที หยิบใส่ตระกร้า

รายละเอียดคอร์ส

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์, องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์,
วิธีการทางวิทยาศาสตร์, ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์์ 13 ทักษะ,
เจตคติทางวิทยาศาสตร์, แน้นฝึกการคิดวิเคราะห์และปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

บทเรียน :