165 ชั่วโมง HALF PACK รวมคอร์สสรุปเนื้อหา+ตะลุยโจทย์ ไทย-สังคม เข้ามหาวิทยาลัย

165 ชั่วโมง HALF PACK รวมคอร์สสรุปเนื้อหา+ตะลุยโจทย์ ไทย-สังคม เข้ามหาวิทยาลัย

3 บทเรียน

82 วิดีโอ ( )

ผู้สอน

ไทย-สังคม ครูต้นคูน

ราคา

ซื้อเลย เพิ่มใส่รถเข็น

รายละเอียดคอร์ส

รวมคอร์ส

START UP SERIES + *HEAT UP SERIES + *HANGOVER SERIES

(หมายเหตุ HEAT UP SERIES พร้อมเรียน 15/09/63 และ HANG OVER SERIES พร้อมเรียน 15/01/64)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทเรียน :