18 ชั่วโมง ม.6 เทอม 2 (หลักสูตรกลาง)

18 ชั่วโมง ม.6 เทอม 2 (หลักสูตรกลาง)

0 บทเรียน

ผู้สอน

คณิตศาสตร์ อาจารย์เจี๋ย

ราคา

ซื้อเลย เพิ่มใส่รถเข็น

รายละเอียดคอร์ส

-Stattistics

-Linear Programming