24 ชั่วโมง ม.5 เทอม 2 (หลักสูตรกลาง)

24 ชั่วโมง ม.5 เทอม 2 (หลักสูตรกลาง)

3 บทเรียน

12 วิดีโอ ( )

ผู้สอน

คณิตศาสตร์ อาจารย์เจี๋ย

ราคา

ซื้อเลย เพิ่มใส่รถเข็น

รายละเอียดคอร์ส

-Complex Number

-Probability

 

 

 

 

 

 

 

บทเรียน :