247 ชั่วโมง FULL PACK รวมคอร์สสรุปเนื้อหา+ตะลุยโจทย์ ไทย-สังคม เข้ามหาวิทยาลัย (พร้อมโจทย์พิเศษและข้อสอบจริง)

247 ชั่วโมง FULL PACK รวมคอร์สสรุปเนื้อหา+ตะลุยโจทย์ ไทย-สังคม เข้ามหาวิทยาลัย (พร้อมโจทย์พิเศษและข้อสอบจริง)

5 บทเรียน

131 วิดีโอ ( )

ผู้สอน

ไทย-สังคม ครูต้นคูน

ราคา

ซื้อเลย เพิ่มใส่รถเข็น

รายละเอียดคอร์ส

รวมคอร์ส

START UP SERIES + *HEAT UP SERIES + *HANGOVER SERIES + *THE CLEARING HOUSE JOURNEY และ THE O-NET JOURNEY)

(หมายเหตุ HEAT UP SERIES พร้อมเรียน 15/09/63, HANG OVER SERIES และ THE CLEARING HOUSE JOURNEY พร้อมเรียน 15/01/64)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทเรียน :