26 ชั่วโมง ปาฏิหาริย์คอมบินาทอริก

26 ชั่วโมง ปาฏิหาริย์คอมบินาทอริก

2 บทเรียน

13 วิดีโอ ( )

ผู้สอน

คณิตศาสตร์ อาจารย์เจี๋ย

ราคา

ซื้อเลย เพิ่มใส่รถเข็น

รายละเอียดคอร์ส

-การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่

-ทฤษฎีบทวินาม Binomial Theorem

-สถิติ Statistic

-การแก้โจทย์ปัญหาต่างๆ Problem Solving

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทเรียน :