26 ชั่วโมง ปาฏิหาริย์คอมบินาทอริก

26 ชั่วโมง ปาฏิหาริย์คอมบินาทอริก

รหัสคอร์ส :

 A0055

เนื้อหา : 14 ตอน

ผู้สอน

คณิตศาสตร์ อาจารย์เจี๋ย

ราคา

ซื้อทันที หยิบใส่ตระกร้า

รายละเอียดคอร์ส

-การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่

-ทฤษฎีบทวินาม Binomial Theorem

-สถิติ Statistic

-การแก้โจทย์ปัญหาต่างๆ Problem Solving

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทเรียน :