26 ชั่วโมง ปาฏิหาริย์ทฤษฎีจำนวน Number Theory

1 บทเรียน

14 วิดีโอ ( )

ผู้สอน

คณิตศาสตร์ อาจารย์เจี๋ย

ราคา

ซื้อเลย เพิ่มใส่รถเข็น

รายละเอียดคอร์ส

-ทฤษฎีจำนวน Number Theory

-สมภาค Congruence

-เอกซ์โพเนนเชียล Exponential

-อนุกรม Series

-ระบบจำนวนจริง Real Number System

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทเรียน :