26 ชั่วโมง ปาฏิหาริย์เรขาคณิต

26 ชั่วโมง ปาฏิหาริย์เรขาคณิต

1 บทเรียน

13 วิดีโอ ( )

ผู้สอน

คณิตศาสตร์ อาจารย์เจี๋ย

ราคา

ซื้อเลย เพิ่มใส่รถเข็น

รายละเอียดคอร์ส

-ทฤษฎีบทพีทาโกรัส Pythagorean Theorem

-ความรู้พื้นฐานทางเรขาคณิต

-วงกลม คอร์ดและเส้นสัมผัส Circle Chords And Tangent Lines

-พื้นที่ผิวและปริมาตร Surface Area And Volumes

-ตรีโกณมิติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทเรียน :