26 ชั่วโมง ม.6 เทอม 1 (เตรียมฯ)

26 ชั่วโมง ม.6 เทอม 1 (เตรียมฯ)

3 บทเรียน

12 วิดีโอ ( )

ผู้สอน

คณิตศาสตร์ อาจารย์เจี๋ย

ราคา

ซื้อเลย เพิ่มใส่รถเข็น

รายละเอียดคอร์ส

-Coplex number

-Probability

 

 

 

 

 

 

 

 

บทเรียน :