26.50 ชั่วโมง ม.4 เทอม 2 (เตรียมฯ)

26.50 ชั่วโมง ม.4 เทอม 2 (เตรียมฯ)

3 บทเรียน

14 วิดีโอ ( )

ผู้สอน

คณิตศาสตร์ อาจารย์เจี๋ย

ราคา

ซื้อเลย เพิ่มใส่รถเข็น

รายละเอียดคอร์ส

-geometry analysis

-conic section

-relation and function

 

 

 

 

 

 

บทเรียน :