3.54 ชั่วโมง SAT Math@home Practice 3

3.54 ชั่วโมง SAT Math@home Practice 3

รหัสคอร์ส :

 A0041

เนื้อหา : 57 ตอน

ผู้สอน

AIMS INTER

ราคา

ซื้อทันที หยิบใส่ตระกร้า

รายละเอียดคอร์ส

เป็นการเน้นทำข้อสอบแบบจับเวลาจริง จำนวนข้อสอบเท่าของจริงและมีวิธีเทียบ Score 800 เท่าข้องจริง

บทเรียน :