38 ชั่วโมง ม.4 เทอม 2 (หลักสูตรกลาง)

38 ชั่วโมง ม.4 เทอม 2 (หลักสูตรกลาง)

5 บทเรียน

19 วิดีโอ ( )

ผู้สอน

คณิตศาสตร์ อาจารย์เจี๋ย

ราคา

ซื้อเลย เพิ่มใส่รถเข็น

รายละเอียดคอร์ส

-Geomentry Analysis

-Conic Section

-Relation And Function

-Exponential And Lograithm

 

 

 

 

 

 

 

 

บทเรียน :