50 ชั่วโมง Entrance 1 (เล่ม 1)

50 ชั่วโมง Entrance 1 (เล่ม 1)

1 บทเรียน

34 วิดีโอ ( )

ผู้สอน

คณิตศาสตร์ อาจารย์เจี๋ย

ราคา

ซื้อเลย เพิ่มใส่รถเข็น

รายละเอียดคอร์ส

-Set, Logic, Real number, Relation And Function, Theorem Number, Geometry And Conic Section

-Conic Section, Matrix, Exponential And Logarithm, Trigonmetry functions, Vector

 

 

 

 

 

 

บทเรียน :