ติวข่าว รู้ทันแนวโจทย์ข่าวกับพี่ต้นคูน

ติวข่าว รู้ทันแนวโจทย์ข่าวกับพี่ต้นคูน

2 บทเรียน

3 วิดีโอ ( )

ผู้สอน

ไทย-สังคม ครูต้นคูน

ราคา

ซื้อเลย เพิ่มใส่รถเข็น

รายละเอียดคอร์ส

แนวโจทย์ข่าว เข้าใจวิธีพลิกแพลงสถานการณ์ข่าวให้เป็นข้อสอบ เพื่อการเตรียมตัวให้เป็นและตรงจุด พิเศษที่สุดสำหรับปี 2564

บทเรียน :