THE EXAM SERIES

รหัสคอร์ส :

 TONEXAM 02

ผู้สอน

ไทย-สังคม ครูต้นคูน

ราคา

ซื้อทันที หยิบใส่ตระกร้า

รายละเอียดคอร์ส

THE EXAM SERIES

     ตะลุยโจทย์ข้อสอบจริงย้อนหลัง 10ปี  ซื้อ1 ได้ 2 คอร์ส

          1.  THE CLEARING HOUSE JOURNEY 51 ชั่วโมง

                   ตะลุยตัวอย่างข้อสอบวิชาสามัญภาษาไทย - สังคมฉบับจริง 

          2 . THE O-NET JOURNEY 31 ชั่วโมง

                  ตะลุยตัวอย่างข้อสอบ O-NET - สังคมฉบับจริง 

                  ตะลุยโจทย์ไทย - สังคมวิชาสามัญฉบับจริงพร้อมคำอธิบายอย่างละเอียดประกอบการ ข้อสอบจริง